SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Show diễn Teh Dar
Tháng 6
26
2021
7.122
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
Mua Vé Chèo SUP Khám Phá Sông Hồng
Tháng 7
16
2021
1.790
Hà Nội +
VNĐ 636.500 +
Show diễn thực cảnh: Ký Ức Hội An
Tháng 1
01
2022
3.246
Quảng Nam +
VNĐ 600.000 +
Hướng dẫn mua tranh nội địa và ra nước ngoài
Tháng 1
23
2022
3.140
Hà Nội +
VNĐ 82.000.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN