Lễ hội đình làng Khương Hạ - Tháng 2 Âm lịch

Mảnh đất Khương Hạ bên bờ Sông Tô có từ xa xưa, di tích Sông Tô vốn là biểu tượng của Kinh thành Thăng Long. Khương Hạ được nhắc nhiều qua sử sách và gắn với chứng tích còn ghi ở văn bia, thần phả, sắc phong.

LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG KHƯƠNG HẠ 2023

1. Thời gian: Ngày 2-3 Tháng 3 Năm 2023 (tức ngày 11 đến ngày 12 tháng 02 Âm lịch)

2. Địa điểm: Đình Làng Khương Hạ (04 P. Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

3. Ý nghĩa của lễ hội:

Mùa xuân 1789, quân Tây Sơn hạ đồn Khương Thượng, Đống Đa, dân làng Khương Hạ và vùng Kẻ Mọc bện rơm làm bùi nhùi đốt lên ủng hộ quân tướng Tây Sơn tiêu diệt đồn địch. Hiện đôi câu đối ở Đình làng còn ghi lại chiến tích này. Trong Đình, gian bên trái thờ các vị thủy Tổ, Thế tổ 12 họ cư dân đầu tiên lập ấp Đình Gừng - Khương Hạ là các họ: Nguyễn Sỹ, Nguyễn Xuân, Nguyễn Văn, Nguyễn Trọng, Nguyễn Đăng, Nguyễn Như, Nguyễn Bá, Nguyễn Đình, Nguyễn Thuận, Nguyễn Thế, Trần Ngọc, Phạm Văn.

Thời vua Lê Chiêu Tông (1512 - 1522) Mạc Đăng Dung từ Hải Dương đánh về Thăng Long, vua Lê chạy từ Hoàng thành về đặt dinh tại Đình Vòng bên kia sông Tô Lịch, có một dũng sỹ tập hợp trai tráng theo vua Lê chống Mạc vào tận Thanh Hóa, sau được phong làm Thành Hoàng Làng.

Ngày 18 tháng 01 năm 1993, Đình và Chùa Khương Hạ được Bộ văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - Văn hoá.

Lễ hội đình làng Khương Hạ - Tháng 2 Âm lịch

Lễ hội đình làng Khương Hạ được tổ chức trọng thể hàng năm vào ngày 12 tháng 2 Âm lịch, trong đó có các tiết mục đặc sắc như lễ chạy mã, múa rồng, múa sư tử, đấu cờ người, đấu vật, hát chèo...

Lễ hội truyền thống đình Khương Hạ là hoạt động văn hóa, tâm linh thường niên của chính quyền và nhân dân phường Khương Đình, nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, không chỉ thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân trên địa bàn phường nói chung mà còn mang đậm phong tục, tập quán cổ truyền của dân tộc.

-----

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/khuongdinh24h

Event: https://www.facebook.com/events/852148606031837/

Hotline: 024 3858 6215