Sự kiện đã diễn ra

Liên hoan phim Nhật Bản 2017 tại HCM
Tháng 11
24
2017
3.054
Hồ Chí Minh
VNĐ 30.000 +
Triển lãm "VÙNG KHÔNG TƯỞNG - UTOPIA LAND"
Tháng 10
29
2017
2.859
Hà Nội
Không bán
Tuần Lễ Italia – ASEAN Lần Thứ Nhất
Tháng 11
17
2017
2.573
Hà Nội
Không bán
CINERATO CONCERT 2017
Tháng 12
07
2017
3.375
Hà Nội
VNĐ 250.000 +
Tuần lễ Văn hóa Nhật Bản 2017 - Sắc màu văn hóa
Tháng 12
14
2017
3.151
Hà Nội
Không bán
Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2017
Tháng 11
17
2017
3.149
Hồ Chí Minh
Không bán
AKI MATSURI 2017
Tháng 11
19
2017
3.426
Hà Nội
Không bán
A NIGHT OF CONCERTOS
Tháng 11
19
2017
3.096
Hồ Chí Minh
VNĐ 80.000 +
Lend Me A Tenor 2017
Tháng 11
24
2017
2.828
Hồ Chí Minh
VNĐ 100.000 +
Thuyết trình và biểu diễn NINJA NHẬT BẢN
Tháng 11
16
2017
3.396
Hà Nội
Không bán
Workshop in và làm màu tranh Hàng Trống
Tháng 11
26
2017
3.571
Hà Nội
VNĐ 200.000 +

THỂ LOẠI SỰ KIỆN