Sự kiện đã diễn ra

Hội chợ Thời Trang Việt Nam 2017
Tháng 12
22
2017
3.705
Hà Nội
Không bán
DJ Krewella X ENVY Club
Tháng 11
16
2017
4.016
Hồ Chí Minh
VNĐ 699.000 +
Dance for kindness - Nhảy vì sự tử tế
Tháng 11
12
2017
3.505
Hà Nội
Không bán
Đêm Việt Nam 6
Tháng 12
23
2017
17.579
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
JAPAN CAREER SEMINAR
Tháng 11
24
2017
5.794
Hà Nội
Không bán
 MTV Connection Tháng 11 - #Veryspecial Night of Rock
Tháng 11
17
2017
3.219
Hồ Chí Minh
Không bán
BRAHMS RECITAL
Tháng 12
16
2017
9.383
Hà Nội
VNĐ 100.000 +
Lễ Hội Văn Hóa Thế Giới - Gyeongju 2017
Tháng 11
11
2017
3.176
Hồ Chí Minh
Không bán
Hội Chợ Hàng Thủ Công Truyền Thống Bazaar 2017 Của CRAFT LINK
Tháng 11
18
2017
3.180
Hà Nội
VNĐ 40.000 +
Sự kiện "Lớp học về kịch Noh" 2017
Tháng 11
10
2017
1.930
Hà Nội
Không bán
Cuộc thi: ICA Youth Festival 2017
Tháng 11
11
2017
2.955
Hà Nội
Không bán
Liên hoan phim Hanoi DocFest 2017
Tháng 11
05
2017
2.756
Hà Nội
Không bán

THỂ LOẠI SỰ KIỆN