SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

NHẬN THỨC BẢN THÂN & KHAI SÁNG TINH THẦN
Tháng 9
29
2019
1.128
Hồ Chí Minh +
Không bán
Show diễn Teh Dar
Tháng 9
29
2019
3.701
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
DucaShow - Du Ca Đất Việt
Tháng 9
29
2019
1.398
Khánh Hòa +
VNĐ 490.000 +
Kêu gọi gửi Truyện ngắn bằng hình ảnh: Nàng K
Tháng 9
30
2019
1.174
Hà Nội +
Không bán
Tour bay ngắm cảnh Hạ Long bằng trực thăng
Tháng 10
01
2019
1.981
Quảng Ninh +
VNĐ 2.190.000 +
Thứ 4 - Lớp học thư pháp
Tháng 10
02
2019
1.432
Hà Nội +
VNĐ 400.000 +
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 10
04
2019
2.711
Hà Nội +
VNĐ 500.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 10
15
2019
5.543
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Triển lãm VIETNAM PRINTPACK 2019
Tháng 10
16
2019
1.221
Hồ Chí Minh +
Không bán
THỂ LOẠI SỰ KIỆN