Cùng đọc nhé 10: Phục Dựng Lưu Trữ Tuyển chọn bởi Reading Room

Sự kiện cuối tuần: Cùng đọc nhé #10: Phục Dựng Lưu Trữ | Tuyển chọn bởi Reading Room, do Hà Đào viết bổ sung...

Thông tin từ ban tổ chức [English below]

04.06 - 14.07.2024, 07:00 - 19:00 hàng ngày

Tầng 02, Sóng Sánh Cafe, 48 Ngọc Hà, Hà Nội

Trong thời đại hình ảnh liên tục được sản sinh với tốc độ nhanh và tần suất dày đặc, nhiều nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến kho lưu trữ ảnh như một chất liệu để tìm về, tưởng nhớ, soi chiếu hay tái hình dung quá khứ thông qua lăng kính hiện tại. Những tác giả trong tuyển tập này đã tái hiện, thăm dò, phục dựng và diễn giải lại lịch sử bằng cách sáng tác dựa trên hình ảnh từ nhiều nguồn đa dạng, từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tập đoàn, báo chí, đến album gia đình hay thậm chí tác phẩm của nhiếp ảnh gia khác. Trưng bày khám phá cả quyền năng lẫn giới hạn của nhiếp ảnh, cụ thể là tính phù du và tính linh hoạt của loại hình này dưới hình thức đặc thù là sách ảnh.

------

Read with us #10: Appropriating The Archive

Curated by Reading Room, with additional writing by Ha Dao

04.06 - 14.07.2024, 07:00 - 19:00 daily

2nd floor, Sóng Sánh Cafe, 48 Ngọc Hà, Hà Nội.

In the age of mass and rapid image production, many artists have turned their concern and interest to photographic archives - revisiting, paying homage to, making sense of or reimagining the past through the lens of the present. Drawing from the archives of governmental, industrial and corporate institutions; photo albums, newspapers and magazines, and even other photographers’ work, the authors of this collection re-present, reexamine, reconstruct, reappropriate and re-contextualize history. The showcase celebrates both the powers and limits of the photographic image in its temporality and plasticity, particularly in the book form that centers a sequential narrative.

Danh sách / List of titles:

Evidence (1977) - Larry Sultan, Mike Mandel

Soldiers: The Nineties (1999) - Wolfgang Tillmans

Until Death Do Us Part (2015) - Thomas Sauvin

Wolfgang (2016) - David Fathi

How To Do The Flowers (2018) - Ruth Van Beek

Humanise Something Free of Error (2018) - Sarah Piegay Espenon

War Primer 2 (2018) - Adam Broomberg, Oliver Chanarin

A Hometown (2021) - Zhang Xiao

Day Sleeper (2020) - Dorothea Lange, Sam Contis

SCUMB Manifesto (2022) - Justin Kurland

The Future Without You (2023) - Max Pinckers & Thomas Sauvin

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện.