PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - PAYMENT METHOD

1. DÀNH CHO CHUYỂN KHOẢN TRONG NƯỚC: (For domestic transfer - Vietnamese)

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG 

Thông tin tài khoản ngân hàng: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ALADDIN

Số Tài khoản: 0451000389156

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Thành Công

Nội dung chuyển khoản: Thanh Toan Mã đơn hàng Tên khách hàng

(trường hợp quên Mã đơn hàng các bạn ghi: Thanh toan Ten khach hang So dien thoai)

2. FOR TRANSFER IN ENGLISH (FROM OVERSEAS Plus Swift code) 

BANK TRANSFER INFORMATION

Bank account name: CONG TY CO PHAN CONG NGHE ALADDIN

Bank account number: 0451000389156

Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOMBANK)

Swift Code: BFTVVNVX

Transfering content: Payment Order number  Name of Customer