Sự kiện đã diễn ra

Nhạc Kịch Sóng - Sóng The Musical
Tháng 5
14
2022
2.839
Hà Nội
VNĐ 300.000 +
 Hội chợ Tiêu dùng và Nông sản sạch 2022
Tháng 4
22
2022
1.283
Hà Nội
Không bán
Bán vé sự kiện hòa nhạc: 20th Century Music Concert Series No.7
Tháng 4
23
2022
1.696
Hà Nội
VNĐ 250.000 +
The Show VietNam 7 - BỨC TƯỜNG LIVE CONCERT
Tháng 4
02
2022
854
Hồ Chí Minh
VNĐ 200.000 +
Hội chợ thương mại và Đặc Sản Vùng Miền 2022
Tháng 3
18
2022
1.463
Hà Nội
Không bán
Live stream Đặc Biệt - GỐC Art Showcase
Tháng 1
21
2022
1.325
Hà Nội
Không bán
Ngày hội Văn hóa ĐỌC - The New Normal - Book Exchange Day 10
Tháng 1
09
2022
1.384
Hà Nội
Không bán
Triển lãm Nền Kinh tế Nhân văn
Tháng 12
28
2021
513
Hà Nội
Không bán
Sự kiện hòa nhạc: 20th century music - Gala concert 2021
Tháng 12
11
2021
2.756
Hà Nội
VNĐ 250.000 +
Chương trình Halloween 2021 - Lamentar
Tháng 10
30
2021
2.381
Hà Nội
Không bán

THỂ LOẠI SỰ KIỆN