Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

(Note: For english please see below)

1.  Làm sao để tôi có thể đặt vé và thanh toán trực tuyến?

Để đặt vé trực tuyến, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

- Vào phần sự kiện bạn muốn đặt vé

- Tiến hành chọn loại vé, vị trí

- Điền thông tin của người nhận vé, sau đó bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp và tiến hành thanh toán trực tuyến cho vé.

- Các hình thức thanh toán mà TicketGo đang áp dụng:

+ Thanh toán qua ATM

+ Thanh toán qua Internet banking

+ Thanh toán bằng tiền mặt khi được giao hàng (COD)

+ Thanh toán tại văn phòng Ticketgo

+  Thanh toán qua thẻ tin dụng

2. Làm sao để nhập mã giảm giá trên TicketGo?

- Mở website TicketGo.vn – Chọn Sự kiện muốn đặt vé – Bấm Mua vé – Chọn số lượng vé – Chọn vị trí – Thanh toán

- Nhập mã code vào ô "Mã giảm giá" (nếu có)

- Điền đầy đủ thông tin và Thanh toán.

3. Tôi đã nhập thông tin thẻ ngân hàng nhưng vẫn không thanh toán được?

Thẻ ngân hàng bạn đang sử dụng phải được đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng (Internet Banking) để thực hiện thanh toán. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ này mà vẫn không thanh toán được, vui lòng liên hệ 0243.788.00.99 - 08.999.80.818 hoặc gửi email tới Ticketgo.vn@gmail.com để được hỗ trợ

4. Sau khi đặt vé trực tuyến, làm sao để tôi có thể vào tham gia sự kiện?

Ngay sau khi đặt vé trực tuyến thành công, TicketGo sẽ gửi mã vé qua Email mà bạn đăng ký nhận khi đặt vé. Tùy vào từng sự kiện, vé sẽ có những loại sau đây:

Mã vé gửi qua địa chỉ email

Mã vé được chuyển phát thành vé giấy

Trong trường hợp không nhận được bất kỳ thông tin mã vé nào từ TicketGo, bạn vui lòng liên hệ số hotline: 0243.788.00.99 - 08.999.80.818

5. Tôi có thể hủy/đổi vé sau khi đã đặt vé thành công được không?

Rất tiếc, TicketGo chưa hỗ trợ dịch vụ hủy hay thay đổi thông tin vé bạn đã thanh toán thành công. Trước khi thanh toán cho vé, bạn nên xác nhận lại : Tên sự kiện, ngày giờ diễn ra sự kiện, địa điểm tổ chức sự kiện, vị trí ngồi của sự kiện.

6. Trường hợp bị ghi sai địa chỉ emai/ SĐT phải làm thế nào?

Bạn có thể liên hệ đến số hotline 0243.788.00.99 - 08.999.80.818 hoặc gửi lại thông tin MÃ ĐƠN HÀNG + THÔNG TIN cần sửa đổi qua địa chỉ email: Ticketgo.vn@gmail.com  để được hỗ trợ

 

English: 

 

FREQUENT ASK QUESTION (FAQ) 


1. How to book ticket and buy ticket online?

To book tickets online, please follow these steps:

- Go to event details, click order now button

- Select the type of ticket, seat position

- Enter the information of the ticket recipient, then select the appropriate form of payment and proceed online payment.

- The form of payment that TicketGo is applying:

+ Domestic Bank Card - ATM (internet banking)

+ Domestic Credit Card (Visa, Master, JCB...)

+ Cash on Delivery (COD)

+ Settle payment at Ticketgo office

+ Foreign Credit Card (Credit cards issue outside of Vietnam) - Special payment gateway for foreigners. 

2. How to use discount code on TicketGo?

  • Open TicketGo.vn website - Select the Event you want to book - Click Buy ticket - Choose the number of tickets
  • Enter the code in the "Discount code" box (if available)
  • Complete information and Payment.

3. I have entered bank card information but cannot make online payment?

The bank card you are using must be registered for online payment service with the bank (Internet Banking) to make payment.
If you have already registered for this service and still cannot pay, please contact your bank or Ticketgo service at 0243.788.00.99 - 08.999.80.818
or email Ticketgo.vn@gmail.com for assistance.

4. After booking online, how can I join the event?

Immediately after successful online booking, TicketGo will send the ticket code via Email that you registered to receive when booking. Depending on the event, the ticket will have the following types:

  • Ticket code sent via email address, this code will be scanned and accepted at event gates
    OR
  • Ticket codes are used to convert into paper tickets

In case of not receiving any ticket code information from TicketGo, please contact hotline: 0243.788.00.99 - 08.999.80.818 or Ticketgo.vn@gmail.com for assistance. 

5. Can I cancel / change tickets after I have successfully booked a ticket??

Except that the Event Organizer cancel the event by force majeure reasons then TicketGo does not support canceling or changing ticket information you have successfully paid.

Before paying for the ticket, you should confirm: Event name, event date and time, event venue, event location.

6. What to do in case of wrong email/phone number?

You can contact hotline 0243.788.00.99 - 08.999.80.818 or resend ORDER CODE + INFORMATION to be modified via email address: ticketgo.vn@gmail.com for support.

Thank you for choosing Ticketgo.vn