[English below] Nghệ thuật (luồn lách) công cộng - Daniel Theiler trò chuyện cùng Á Space

Á Space và Viện Goethe Hà Nội với sự hỗ trợ của AGOhub và CA' Library thân mời các bạn tới với buổi trò chuyện có tựa: Nghệ thuật (luồn lách) công cộng: Daniel Theiler trò chuyện cùng Á Space.

- ENGLISH BELOW -

Không gian công cộng ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều trữ lượng cho thực hành nghệ thuật và kiến trúc đương đại đề xuất những quan niệm và tiếp cận mới. Không chỉ bởi sự thiếu vắng cơ sở hạ tầng, không gian công cộng đã và sẽ trở thành không gian nghệ thuật khả thể bởi đó là nơi chồng lớp các bồi tích lịch sử, văn hoá, xã hội, nơi của các va chạm đầy mâu thuẫn và nghịch lý giữa những cộng đồng trực tiếp và gián tiếp liên đới, cũng như nơi hiện thực hóa những tiềm năng cho tưởng tượng nghệ thuật và xã hội.

Trong buổi trò chuyện này, Á Space với đại diện Vân Đỗ trong vai trò người phản hồi và Linh Lê trong vai trò điều phối thảo luận, có dịp ngồi lại với nghệ sĩ, nhà làm phim và kiến trúc sư người Đức Daniel Theiler trong không gian cộng đồng Kiến trúc Xây dựng AGOHub và CA' Library.

Với nền tảng kiến trúc, nghệ sĩ Daniel Theiler đã mở rộng thực hành nghệ thuật của mình trong các thao tác xử lý với không gian khác nhau, từ các dự án nghệ thuật công cộng tới các dự án phim và sắp đặt gần đây. Nhân dịp này, Daniel Theiler sẽ chia sẻ về các dự án nghệ thuật trong không gian công cộng của anh, hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào thảo luận về nghệ thuật trong không gian công cộng, bàn sâu hơn về các quan niệm khác nhau về nghệ thuật trong không gian công cộng cũng như cách thức có thể nhìn nhận cũng như tạo điều kiện cho các nỗ lực này ở cả hai bối cảnh Đức và Việt Nam.

[English below] Nghệ thuật (luồn lách) công cộng - Daniel Theiler trò chuyện cùng Á Space

THÔNG TIN SỰ KIỆN

+ Thời gian: 14:00 - 16:00, ngày thứ Bảy, 20.04.2024

+ Địa điểm: AGOHub x CA', 210 Giải Phóng, Hà Nội

+ Thông tin chi tiết và đăng: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/ver.cfm?event_id=25579556

+ Số lượng tối đa: 30 người

+ Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

--------------------

The art of sneaking art into the public: Daniel Theiler in conversation with Á Space

Á Space and Goethe Institut Hanoi with the support from AGOHub and CA' Library are pleased to invite you to a conversation titled ‘The Art of Sneaking Art into the Public’: Daniel Theiler in conversation with Á Space.

In public spaces in Vietnam, there still exist many repositories for contemporary artistic and architectural practices that create new perspectives and approaches. Not only because of the lack of infrastructure, public space has the potential to become artistic space because it is the site where historical, cultural, and social sediments accumulated over time, where paradoxical collisions and conflicts between different communities of direct and indirect benefits and relevance, as well as where artistic and social imagination is realized.

In this conversation, Á Space with its representative members Vân Đỗ as a respondent and Linh Lê as a discussion moderator, has the chance to sit down with German artist, filmmaker and architect Daniel Theiler in the community space of architecture and construction AGOHub and CA' Library. With a background in architecture, artist Daniel Theiler has expanded his artistic practice in convening other kinds of space, from public art projects to recent film and installation works. On this occasion, Daniel Theiler will focus on his projects and approach to public spaces in Germany, hoping to continue contributing to the discussion about art in public spaces in Vietnam, discussing related issues in more depth and further propose how these efforts can be perceived and facilitated in both the German and Vietnamese contexts.

----------

EVENT INFORMATION:

+ Time: 14:00-16:00, ngày thứ Bảy, 20.04.2024

+ Location: AGOHub x CA', 210 Giải Phóng, Hà Nội

+ Registration form: https://www.goethe.de/ins/vn/en/ver.cfm?event_id=25579556

+ Maximum participants: 30 people

+ Language: English with Vietnamese translation

-------------

Ticketgo đưa tin từ nguồn: Goethe-Institut Hanoi 

Fanpage: https://www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi

Event: https://www.facebook.com/events/730412952585149/