Một gợi mở về nghệ thuật bao hàm - Approaching Inclusive Arts | English below

Không thương cũng không hại: Một gợi mở về nghệ thuật bao hàm

- English below -

Trong những năm tới đây, Viện Goethe Hà Nội sẽ tập trung vào chủ đề nghệ thuật bao hàm trong những hoạt động và dự án hợp tác với đối tác địa phương. Sự kiện thảo luận và trình diễn này sẽ khởi động cho những thảo luận và khởi xướng trong tương lai của Viện Goethe nhằm đưa đến cho khán giả những cái nhìn đa dạng nhất về thực hành nghệ thuật bao hàm và sự tham gia và tiềm năng của người khuyết tật trong những hoạt động sáng tạo.

Một gợi mở về nghệ thuật bao hàm - Approaching Inclusive Arts | English below

Sự kiện thảo luận sẽ gợi mở những tiềm năng của thực hành nghệ thuật bao hàm, và cách mọi người trong xã hội – bao gồm cả người khuyết tật và người vận động – có thể hưởng lợi từ hướng tiếp cận này. Buổi thảo luận sẽ dẫn dắt người tham gia qua những câu chuyện của người DJ người Đức, của nhiếp ảnh gia va nhà vận động quyền của người khuyết tật, của nữ diễn viên đặc biệt của bộ phim "Cu li không bao giờ khóc". Họ là những đại diện nhỏ trong bức tranh về nghệ thuật tiếp cận của hai quốc gia Việt – Đức. Họ không hướng đến việc đưa ra câu trả lời cho vấn đề đặt ra, mà nhiều hơn là gợi lên và mời gọi cộng đồng cùng suy tư về vấn đề một tiếp cận vượt lên trên những định kiến về nghệ thuật bao hàm như là một sự hỗ trợ về sinh kế, hoặc là như một phương tiện để tìm kiếm lòng thương hại.

Sự kiện này cũng sẽ là tiền đề cho những hợp tác trong tương lai của Viện Goethe với những đối tác địa phương có cùng tầm nhìn, hoặc đang trong những bước chân đầu tiên trên con đường phát triển dự án về chủ đề thực hành nghệ thuật bao hàm.

+ Thời gian: 18h30 Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

+ Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56 – 60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

+ Thông tin chi tiết & đăng ký tham gia tại: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/ver.cfm?event_id=25553163

-----

Approaching Inclusive Arts: Beyond Pity Love

The Goethe-Institut Hanoi will focus on inclusive art practices in the coming years. This event is a kick-off event to start the dialogue on inclusive art practices and to provide insights on art and disability to a broad audience.

The discussion will highlight the inclusive potential of the arts and how everyone in society - both able-bodied people and people with disabilities - profit from more inclusion. It will feature the stories of three people who are part of the bigger picture of inclusive art and culture in Vietnam and Germany. The stories of the German DJ and psychology professor, the Vietnamese disability advocate and photographer, and the actress from the award-winning film "Cu Li Never Cries" will invite us to reflect together on the issue of inclusive art practice beyond pity of love.

With this kick-off event, the Goethe-Institut Hanoi is looking for new partners and local allies in our partner network for further projects in the field of inclusive art practice.

+ Time: 6:30 pm Tuesday, 16th April 2024,

+ Location: Goethe-Institut Hanoi 58 Nguyen-Thai-Hoc-Str., Ba Dinh Hanoi

(after event canapés starting at 07:30 pm)

+ Registration: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/ver.cfm?event_id=25553163

----------

Ticketgo đưa tin từ nguồn: Goethe-Institut Hanoi

Fanpage: https://www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi

Event: https://www.facebook.com/events/429598313085708