Ngày hội nghề nghiệp 2024 tại Hà Nội - Khám phá tương lai của bạn | CAREER DAY - Explore your future (English below)

[English below]

NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP – KHÁM PHÁ TƯƠNG LAI CỦA BẠN

1. Thời gian: 09h00 – 13h00 thứ Bảy, ngày 25/05/2024

2. Địa điểm: Goethe-Institut Hanoi, 58 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Ha Noi

Thông tin về sự kiện: https://fb.me/e/1R1mJCxg4

Bạn quan tâm đến học nghề hoặc học đại học tại Đức? Bạn đã tốt nghiệp và hình dung là mình có thể làm việc ở Đức như một nhân lực có chuyên môn đã qua đào tạo? Vậy, bạn hãy đến với ngày hội nghề nghiệp ở Viện Goethe Hà Nội vào ngày 25.05.2024.

Trong ngày hội nghề nghiệp ngoài việc tham gia các workshop tương tác về chủ đề xin việc và phỏng vấn xin việc, các bạn sẽ được tư vấn về sống, học tập và làm việc ở Đức. Đại sứ quán Đức mời các bạn tham dự buổi tư vấn về việc xin thị thực. Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) tạo điều kiện cho một số ứng cử viên đã được lựa chọn tham gia phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Và tuyệt vời nhất, trong khuôn viên của Viện Goethe, bạn được tiếp xúc với các công ty cũng như các đại diện của người sử dụng lao động của Đức để trực tiếp tìm hiểu về cơ hội đào tạo và làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn, ngành thủ công và kỹ thuật. Hãy đến với ngày hội nghề nghiệp tại Viện Goethe Hà Nội và tạo bước tiến đầu tiên cho tương lai của bạn ở Đức.

Ngày hội nghề nghiệp 2024 tại Hà Nội - Khám phá tương lai của bạn | CAREER DAY - Explore your future (English below)

CAREER DAY – EXPLORE YOUR FUTURE

1. Time: 09:00 am - 01:00 pm | Saturday | May 25, 2024

2. Location: Goethe-Institut Hanoi, 58 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh District, Hanoi City

Event information: https://fb.me/e/1R1mJCxg4

Are you interested in vocational training or university studies in Germany? Or do you already have a vocational qualification and can imagine working as a skilled worker in Germany? Then come to the exciting Career Day at the Goethe-Institut Hanoi on May 25th, 2024.

In addition to personal consultation on living, working and studying in Germany, you can also take part in interactive workshops on the topics of job applications and job interview techniques. The German Embassy invites you to open consultation sessions on the subject of visa applications. The AHK even offers selected participants the opportunity to conduct job interviews with potential employers during career day.

And the best part? In the courtyard of the Goethe-Institut you can meet German companies and employer representatives to find out directly about specific vocational training and work opportunities in the hotel, restaurant, craft and technical professions sectors.

Come to Career Day at the Goethe-Institut Hanoi and take the first step into your future in Germany.

-------------------------

Ticketgo đưa tin từ nguồn: Goethe-Institut Hanoi

Fanpage: https://www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi