Phiên chợ Cộng đồng - Community Market 2023 | MUJI Việt Nam [English below]

[English below]

Phiên Chợ Cộng Đồng là một sự kiện ngắn ngày nơi MUJI mời các doanh nghiệp nhỏ địa phương tới mở gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm ngay trong cửa hàng MUJI hoàn toàn miễn phí, các doanh nghiệp địa phương sẽ giữ 100% doanh thu.

Phiên Chợ Cộng Đồng đã được tổ chức rộng rãi bởi MUJI tại nhiều quốc gia trên thế giới, đã được tổ chức tại TP. HCM vào tháng 9 vừa rồi và đây sẽ là lần đầu tiên tại Hà Nội.

[Tại sao lại tổ chức]

Với sự kiện này, MUJI mong muốn tạo thêm nhiều kết nối ý nghĩa giữa con người và nơi họ sống, qua việc giới thiệu những sản phẩm địa phương hữu ích tới người dùng, và thúc đẩy kinh tế những doanh nghiệp nhỏ nơi đây.

Phiên chợ Cộng đồng - Community Market 2023 | MUJI Việt Nam [English below]

[Ai sẽ có mặt?]

MUJI rất vui khi khi được đồng hành cùng 5 thương hiệu địa phương với sản phẩm ý nghĩa:

(1) Skilful Hands

(2) Cô cà chua

(3) Cham Craft

(4) NOTH Garden

(5) Zó Project

[Thông tin sự kiện]

+ Thời gian: 8 – 10.12.2023 (9:30 – 22:00)

+ Địa điểm: Tầng 1, MUJI Lotte Mall Tây Hồ, TTTM Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội.

__

COMMUNITY MARKET | 1ST TIME IN HANOI

[What is it?]

Community Market is a short-term event where MUJI invites small local businesses to introduce and sell their products right at MUJI stores for free, they can keep 100% revenue earned at the event.

Community Market events are hold by MUJI in many countries across the globe. It took place in HCMC last September and this is the 1st time it has been hold in Hanoi.

[Why do we hold it?]

At this event, we want to create more meaningful connections between people and where they live, by introducing useful local products to customers, and support the growth of small local businesses.

[Who will be there?]

MUJI is happy to have 5 local brand with meaningful products to be with us at this event:

(1) Skilful Hands

(2) Cô cà chua

(3) Cham Craft

(4) NOTH Garden

(5) Zó Project

[Event information]

+ Time: 8-10 Dec 2023 (9:30AM – 10PM)

+ Location: 1F, MUJI Lotte Mall Tay Ho, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Vo Chi Cong street, Tay Ho District, Hanoi

--------------

Ticketgo đưa tin từ nguồn: MUJI Vietnam

Fanpage: https://www.facebook.com/MUJIVietnam

Event: https://www.facebook.com/events/1075529993797068/