Vé trải nghiệm bắn súng thể thao tại Saigon Sniper
Tháng 12
06
2023
Hồ Chí Minh +
VNĐ 35.000 +
Vở diễn À Ố Show
Tháng 12
06
2023
Hồ Chí Minh
VNĐ 560.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 12
06
2023
Quảng Nam
VNĐ 490.000 +
Friday Fusion | Hall of fame
Tháng 12
08
2023
Hồ Chí Minh
VNĐ 500.000 +
Liveshow THUỲ CHI - KHỞI MY tại Đà Lạt - Ngày 09.12.2023
Tháng 12
09
2023
Lâm Đồng
VNĐ 450.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 12
09
2023
Hà Nội
VNĐ 100.000 +
Live Concert hàng tuần tại Long Waits Jazz Club
Tháng 12
09
2023
Hà Nội
VNĐ 250.000 +